Welkom op Kindcentrum Octopus

Kindcentrum Octopus biedt een kwalitatief goede
basis voor elk kind, zodat onze kinderen met plezier en
zelfvertrouwen hun weg kunnen vinden in de maatsch
appij'.