Hoe gaan wij op school om met pestgedrag?

Dat is een vraag die ons vaak gesteld wordt. En terecht! Welke acties we doen en welke handelswijze hierbij hoort, hangt af van de situatie. Daarom hebben we een pestprotocol, met daarin enkele afspraken. Dat wil niet zeggen dat het pesten hiermee verdwijnt, maar we proberen er op deze manier wel heel zorgvuldig mee om te gaan. 

Natuurlijk besteden we in het protocol ook aandacht aan digitaal pesten.

Open hier het pestprotocol