Medezeggenschap

Kindcentrumraad
Onze Kindcentrumraad (KCR) telt tien leden en bestaat uit ouders van basisschoolkinderen en leerkrachten van de medezeggenschapsraad en ouders van de lokale Oudercommissie (vanuit de opvang) en pedagogisch medewerkers. De doelstelling van de KCR is dat de belangen van de kinderen, personeel én ouders worden gewaarborgd in een prettige en veilige (kindcentrum)omgeving. Per jaar worden zes vergaderingen georganiseerd, rekening houdend met de vergaderingen en onderwerpen van de GOO-raad. De rechten van deze raad zijn wettelijk vastgesteld. heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar kcraad.octopus@stichtinggoo.nl

GOO Raad
Basisschool Octopus is onderdeel van GOO opvang en onderwijs. GOO heeft als overkoepelende stichting van 13 kindcentra in Gemert en omstreken een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GOO-raad) voor zaken die alle scholen aangaan. Ook de GOO-raad heeft op diverse terreinen informatie-, advies- en instemmingsrecht.

Ouderraad
De ouderraad is een afvaardiging van alle ouders. Zij worden gekozen door en uit ouders van alle kinderen die op school zitten. Ze komen regelmatig samen en onderhouden contacten met de schoolleiding, het team en de KCR. De ouderraad helpt mee met het organiseren van de uitvoering van diverse activiteiten en vieringen, bijvoorbeeld sinterklaas- en kerstvieringen, carnaval, de paasviering, schoolreisjes, etc. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar octopus.ouderraad@stichtinggoo.nl