Kernwaarden

Kindcentrum Octopus biedt een kwalitatief goede basis voor elk kind, zodat kinderen met plezier en zelfvertrouwen hun weg kunnen vinden in onze sterk veranderde maatschappij. Samen met jou, onze medewerkers en de kinderen zelf kijken we naar wat een kind nodig heeft om te groeien. Dat doen we met de volgende kernwaarden in gedachten.

Welbevinden en betrokkenheid
We willen dat je kind zich geborgen en veilig voelt bij ons. Dat gevoel valt of staat met openstaan voor elkaar. Kinderen mogen bij ons zijn wie ze zijn, zodat ze zich thuis voelen. We accepteren elkaar, luisteren naar elkaar en hebben oog voor normen en waarden. Binnen een duidelijke structuur bieden we zo - samen met ouders en verzorgers - een fijne sfeer voor ieder kind.

Daarnaast stimuleren we alle kinderen om interesse te hebben in elkaar en nieuwsgierig te zijn naar de wereld om ons heen. Betrokkenheid is namelijk een voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen. Ons aanbod en de betrokkenheid van ouders dragen daaraan bij. Een goede communicatie en een open samenwerking met zowel ouders als kinderen vinden we heel belangrijk.

Ondernemerschap
Boekel barst van de ondernemers. In ons onderwijsaanbod laten we ondernemerschap ook uitgebreid terugkomen. De generatie van nu neemt sowieso al steeds meer initiatief. Kinderen dragen vaak (goede) ideeën aan voor het onderwijs. Wij geven kinderen veel ruimte voor eigen creativiteit. Zodat we ondernemerschap niet afremmen, maar juist stimuleren. En dus zeggen we bij leuke ideeën: ga maar aan de slag! Verzamel maar informatie. Maak maar plannen. Waar nodig helpen we natuurlijk bij de uitvoering. Zo zetten we onze kinderen in hun kracht en creëren we ook nog eens een afwisselend onderwijsaanbod.

Zelfstandigheid
Hoe ouder kinderen worden, hoe meer we verwachten dat ze zelfstandig zijn. We stimuleren kinderen daarom al vroeg om eigen keuzes te maken, te plannen, te organiseren en zichzelf verantwoordelijk te voelen bij taken en opdrachten. Dat begint al in de loop van de dag, waar leerlingen na binnenkomst meteen in de hoek aan de slag gaan waar ze zijn ingedeeld. In groep acht werken we met weektaken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het werk dat aan het einde van de week af moet zijn.