Welbevinden en betrokkenheid

We willen dat je kind zich geborgen en veilig voelt bij ons. Dat gevoel valt of staat met openstaan voor elkaar. Kinderen mogen bij ons zijn wie ze zijn, zodat ze zich thuis voelen. We accepteren elkaar, luisteren naar elkaar en hebben oog voor normen en waarden. Binnen een duidelijke structuur bieden we zo - samen met ouders en verzorgers - een fijne sfeer voor ieder kind.

Daarnaast stimuleren we alle kinderen om interesse te hebben in elkaar en nieuwsgierig te zijn naar de wereld om ons heen. Betrokkenheid is namelijk een voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen. Ons aanbod en de betrokkenheid van ouders dragen daaraan bij. Een goede communicatie en een open samenwerking met zowel ouders als kinderen vinden we heel belangrijk.