Zelfstandigheid

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer we verwachten dat ze zelfstandig zijn. We stimuleren kinderen daarom al vroeg om eigen keuzes te maken, te plannen, te organiseren en zichzelf verantwoordelijk te voelen bij taken en opdrachten. Dat begint al in de loop van de dag, waar leerlingen na binnenkomst meteen in de hoek aan de slag gaan waar ze zijn ingedeeld. In groep acht werken we met weektaken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het werk dat aan het einde van de week af moet zijn.