Samenstelling ouderraad

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. Wanneer een ouderraadslid geen kind meer op school heeft, kan dit lid ook niet meer in de ouderraad zitten. Is de zittingsduur van 4 jaar verstreken en heeft het betreffende ouderraadslid nog wel kinderen op school, dan kan er een herverkiezing plaatsvinden. Gewoonlijk wordt er aan het begin van het schooljaar een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten.
 
Groepen 1: Mevr. Linda Broekhuizen    
Groepen 2: Mevr. Hanneke Peters   Penningmeester
  Mevr. Yvonne Bouman    
Groepen 3: Mevr. Linda van Lankvelt   Voorzitter
Groepen 4: Mevr. Jory van Oord    
Groepen 5: Mevr. Lisette van Haandel    Secretaris
Groepen 6: Mevr. Marcia Kuijpers    
Groepen 7: Mevr. Anne-Marie Huijbregts    
Groepen 8: Mevr. Karin van Dijk