De kinderraad zorgt ervoor dat de kinderen op het kindcentrum hun zegje kunnen doen en komen vaak met verrassend goede ideeën.

De kinderraad Octopus heeft als doelstelling om er mede voor te zorgen dat Octopus een kindcentrum blijft, waar ieder kind het enorm naar z'n zin heeft en er dus met plezier naar toe gaat. Deze raad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 6-7-8 en een lid van het managementteam.


kinderraad Octopus geeft advies t.a.v. situaties waarin kinderen betrokken zijn. We moeten dan bijvoorbeeld denken aan regels in de klas en op de speelplaats, ideeën voor spelletjes op speelplaats, organisatie festiviteiten (Carnaval, actie 'goed doel', Octopusdag), etc.

De kinderraad van Octopus wordt bij elkaar geroepen als er vanuit het team een vraag is, maar de leerlingen kunnen zelf ook een bijeenkomst aanvragen. Verder worden een paar bijeenkomsten van te voren ingepland.

Het is belangrijk dat deze kinderen goed luisteren naar de andere kinderen op school en eventuele ideeën en problemen aankaart tijdens een bijeenkomst.

Aan het begin van het schooljaar wordt er een nieuwe kinderraad gevormd. Door elke groep 6, 7 en 8 wordt een klassenvertegenwoordiger gekozen die zitting zal nemen in onze kinderraad.